Điều khoản & Điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với Loisongxanh.vn!

Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi (được hiểu là “Loisongxanh.vn” và tất cả những trang web trong hệ sinh thái của Loisongxanh.vn), vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện này.

1. Giới thiệu

Xin chào và chào mừng bạn đến với Loisongxanh.vn. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video, logo và tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng các nội dung này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên sở hữu.

3. Sử dụng trang web

a. Bạn cam kết sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp lý và tuân thủ mọi luật pháp áp dụng.

b. Bạn không được sử dụng trang web này để phạm tội, gây rối hoặc làm hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

c. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản điều khoản này.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào trong bản điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi này được công bố sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về bản điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Xin cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng!