Team Lối Sống Xanh

Team Lối Sống Xanh là một đội ngũ gồm những cá nhân đam mê và cam kết với mục tiêu chung là thúc đẩy lối sống bền vững và bảo vệ môi trường. Chúng tôi là những người yêu thích thiên nhiên và tin rằng mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể mang lại ảnh hưởng lớn cho môi trường và cộng đồng xung quanh.

Hoàng Thị Hằng

Founder, CEO & Spokesman

SEO Nguyễn Văn Thoáng

Nguyễn Văn Thoáng

Founder, CEO & Engineering Manager

Dylan Kintish

Dylan Kintish

Volunteers

Sử Dụng Giao Thức Giao Thông Xanh:

Patrick Herring

Volunteers

Với sự đa dạng về kỹ năng và kiến thức, Team Lối Sống Xanh đồng lòng hợp tác để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, và những ý tưởng sáng tạo về cách sống xanh và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, mà còn đặt ra những mục tiêu cụ thể và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các dự án và chiến dịch môi trường.

Với lòng đam mê và sự cam kết, Team Lối Sống Xanh mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh và tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Chúng tôi tin rằng mỗi thành viên của đội ngũ có thể đóng góp một phần nhỏ, nhưng ý nghĩa vào hành trình chung của chúng ta để xây dựng một tương lai bền vững và xanh sạch hơn.