Thẻ: An toàn

An toàn (tiếng anh là safe) là trạng thái hoặc điều kiện của một cá nhân, một cộng đồng hoặc một môi trường mà không gặp phải nguy cơ, nguy hiểm hoặc rủi ro đáng kể đến sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản. Đó là trạng thái mà mọi người có thể cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào sự bảo vệ và an ninh.

An toàn có thể áp dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm:

  1. An toàn cá nhân: Đây là trạng thái của một cá nhân mà họ không phải đối mặt với nguy cơ hoặc rủi ro đáng kể đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của họ. Điều này có thể áp dụng cho tình trạng vật lý, tinh thần và xã hội của một cá nhân.
  2. An toàn công việc: An toàn trong môi trường làm việc đảm bảo rằng nhân viên không gặp phải nguy cơ hoặc nguy hiểm đáng kể trong quá trình làm việc, bao gồm cả tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường và các vấn đề sức khỏe liên quan.
  3. An toàn xã hội: Đây là trạng thái của một cộng đồng hoặc xã hội mà mọi người không gặp phải nguy cơ hoặc nguy hiểm đáng kể đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của họ. Điều này bao gồm cả việc cung cấp môi trường sống an toàn, bảo vệ pháp luật và trật tự, và khuyến khích sự hòa bình và hòa thuận.
  4. An toàn môi trường: An toàn môi trường đảm bảo rằng môi trường sống và làm việc không gây nguy hại hoặc rủi ro đáng kể đối với con người, động vật hoặc thiên nhiên.

An toàn là một mục tiêu quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và đòi hỏi sự chú ý, quản lý rủi ro và hành động phù hợp từ cả cá nhân và cộng đồng.