Thẻ: Áp lực

Áp lực (tiếng Anh là “Pressure”) là lực hoặc cường độ của lực hành đối với một khu vực hoặc một vật thể, thường được biểu thị bằng áp suất. Áp lực có thể được tạo ra bởi sự tác động của lực hấp dẫn, lực đẩy, hoặc các tác nhân khác và thường được đo lường bằng đơn vị như psi (pound per square inch), bar, hoặc pascal.

Trong ngữ cảnh vật lý, áp lực có thể là lực đẩy hoặc lực ép lên một diện tích nhất định. Ví dụ, trong môi trường chất lỏng hoặc khí, áp lực là lực đẩy lên tường lồng của chất lỏng hoặc khí do sự tác động của trọng lực hoặc sự chuyển động của phân tử.

Ngoài ra, “áp lực” cũng có thể được sử dụng để chỉ tình huống hoặc trạng thái tinh thần mà người ta cảm thấy căng thẳng, căng thẳng hoặc gặp khó khăn. Ví dụ, áp lực trong công việc có thể đề cập đến sự căng thẳng hoặc áp lực mà người lao động phải đối mặt trong môi trường làm việc.