Thẻ: Bón phân

Bón phân (tiếng anh là “fertilizer”) là quá trình cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng bằng cách thêm các loại phân hữu cơ hoặc hóa học vào đất hoặc trực tiếp vào cây để cung cấp dinh dưỡng. Mục đích của việc bón phân là tăng cường sự phát triển của cây, cải thiện chất lượng đất, và tăng năng suất hoặc chất lượng sản phẩm.

Sử dụng phân bón đúng cách và đúng lượng là quan trọng để đảm bảo cây trồng nhận đủ dinh dưỡng cần thiết mà không gây ra sự cô lập đất hoặc gây hại cho môi trường.