Thẻ: Chân thành

Chân thành (tiếng anh là “sincere”) là tính chất của việc hành động hoặc nói lời một cách thành thật, trung thực và lòng thành. Người chân thành thường thể hiện sự trung thực và lòng thành trong hành động, lời nói và cảm xúc của mình, không che đậy hay làm giả dối.

Tính chân thành thường được đánh giá bằng khả năng trung thực và đáng tin cậy của một người, cũng như sự hiểu biết và thấu hiểu đối với cảm xúc và mong muốn của người khác. Người chân thành thường không có ý định gạt người khác hoặc lợi dụng họ, mà thường muốn chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ một cách thành thật và từ trái tim.

Chân thành còn liên quan đến việc giữ lời hứa, tuân thủ các giá trị và nguyên tắc đạo đức, và luôn thể hiện sự trung thực và lòng thành trong mọi tình huống. Điều này giúp xây dựng và duy trì mối quan hệ xã hội, gia đình và cá nhân một cách mạnh mẽ và ổn định.