Thẻ: Chiến dịch

Chiến dịch (tiếng anh là “campaign”) là một kế hoạch hoặc chuỗi các hành động được tổ chức và thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể. Có thể nói, chiến dịch là một cách tiếp cận có hệ thống để định hình và thực hiện các hoạt động nhằm đạt được một kết quả mong muốn.

Cụ thể, trong ngữ cảnh quân sự, chiến dịch thường bao gồm việc lập kế hoạch và triển khai các hành động quân sự để đạt được mục tiêu chiến lược như chiếm đóng một vị trí chiến lược, tiêu diệt hoặc tiêu hủy lực lượng đối phương, hoặc đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong các lĩnh vực khác như tiếp thị, quảng cáo, chính trị, và xã hội, chiến dịch có thể bao gồm các hoạt động như quảng cáo truyền thông, sự kiện, chiến lược truyền thông, và các biện pháp khuyến mãi nhằm thúc đẩy ý thức, hành động, hoặc hỗ trợ cho một ý kiến, sản phẩm, hoặc ứng cử viên cụ thể.

Tóm lại, chiến dịch là một kế hoạch tổ chức và thực hiện các hành động có mục tiêu nhằm đạt được kết quả mong muốn trong một lĩnh vực cụ thể.