Thẻ: Công nghệ

Công nghệ (tiếng anh là “technology”) là sự ứng dụng của kiến thức khoa học vào việc thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của con người và cải thiện cuộc sống. Công nghệ có thể bao gồm một loạt các phương tiện, quy trình và công cụ từ máy móc, thiết bị điện tử đến phần mềm và ứng dụng trực tuyến.

Với sự phát triển không ngừng, công nghệ đã và đang thay đổi mọi khía cạnh của cuộc sống, từ việc giao tiếp, giáo dục, làm việc đến giải trí và y tế. Công nghệ không chỉ giúp tăng cường hiệu suất và tiện ích, mà còn mở ra những cơ hội mới và giúp giải quyết các vấn đề phức tạp trong xã hội.

Công nghệ không chỉ là một lĩnh vực độc lập mà còn là một phần không thể thiếu của nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, y tế, giáo dục, và sản xuất. Sự tiến bộ trong công nghệ cũng thường được coi là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh của một quốc gia.