Thẻ: Đa tình

Thuật ngữ “đa tình” thường được sử dụng để mô tả một người có khả năng hoặc xu hướng yêu nhiều người cùng một lúc. Người “đa tình” có thể dễ dàng phát triển và duy trì các mối quan hệ tình cảm với nhiều đối tác khác nhau đồng thời.

Tính cách “đa tình” thường được coi là một đặc điểm phức tạp và đôi khi gây tranh cãi. Mặc dù có người xem đó là biểu hiện của sự tự do và sự lãng mạn, nhưng cũng có người cho rằng nó có thể gây ra mất lòng tin và đau khổ cho các đối tác. Điều này thường phụ thuộc vào cách mà mỗi người định nghĩa và xử lý quan hệ tình cảm.

Một số người “đa tình” có thể cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với mô hình quan hệ của họ, trong khi những người khác có thể gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ ổn định và đáng tin cậy. Điều này có thể phụ thuộc vào các giá trị, niềm tin, và kinh nghiệm cá nhân của từng người.