Thẻ: Đạo đức

Đạo đức (tiếng anh là “ethics” / “morality”) là bộ quy tắc, giá trị và nguyên tắc hành vi mà con người tuân thủ để hướng tới hành động đúng đắn và đạo lý. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hành vi và quyết định của mỗi người trong các tình huống khác nhau, dựa trên các nguyên tắc và giá trị đạo đức mà họ đã học được từ gia đình, xã hội, giáo dục, và kinh nghiệm cá nhân.

Các nguyên tắc và giá trị đạo đức có thể bao gồm lòng trung thực, tôn trọng, công bằng, lòng nhân từ, sự chân thành, và sự trách nhiệm. Những giá trị này thường được coi là quan trọng để duy trì một xã hội hòa bình và công bằng, cũng như để tạo ra một môi trường sống tích cực và hạnh phúc cho mọi người.

Đạo đức không chỉ là việc biết điều gì là đúng và điều gì là sai, mà còn là việc thực hành những nguyên tắc và giá trị này trong cuộc sống hàng ngày. Nó là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và xã hội, và có thể hình thành bởi một loạt các yếu tố như giáo dục, văn hóa, và kinh nghiệm cá nhân.