Thẻ: Đất đai

Đất đai (tiếng Anh: Soil) là một lớp mỏng phủ trên bề mặt của Trái Đất, hình thành từ sự phân hủy của đá và hữu cơ từ sinh vật. Nó bao gồm một hỗn hợp phức tạp của các thành phần khoáng và hữu cơ, cùng với không gian giữa chúng được điền đầy bởi nước và khí.

Đất đai có một số thành phần chính:

  1. Thành phần khoáng: Gồm các hạt vi mịn như cát, sét, và đất sét. Các hạt khoáng này tạo nên cấu trúc đất và ảnh hưởng đến khả năng thoát nước và thoát khí của đất.
  2. Thành phần hữu cơ: Bao gồm chất hữu cơ từ các vật liệu thực vật và động vật phân hủy. Chất hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và cải thiện đất bằng cách tăng cường khả năng giữ nước và dinh dưỡng.
  3. Khí và nước: Đất đai chứa không gian giữa các hạt khoáng và hữu cơ, được điền đầy bởi nước và khí. Khí và nước trong đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp oxi và nước cho cây trồng và vi khuẩn đất.
  4. Mầm bệnh và vi khuẩn: Đất đai cũng chứa các sinh vật như vi khuẩn và nấm mốc, có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với sự phát triển của cây trồng.

Đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự sống và phát triển của các loại cây trồng và sinh vật sống trên mặt đất. Nó cung cấp một môi trường phù hợp cho rễ cây phát triển, cung cấp dinh dưỡng và nước, và tham gia vào các quá trình sinh học quan trọng như chu trình dinh dưỡng.