Thẻ: Định nghĩa

Định nghĩa (tiếng anh là “definition”) là quá trình hoặc kết quả của việc xác định và mô tả ý nghĩa hoặc bản chất của một thuật ngữ, khái niệm, hoặc vấn đề cụ thể. Nó là cách giải thích hoặc phân tích một từ hoặc khái niệm để hiểu rõ hơn về nó và chia sẻ thông tin với người khác.

Khi định nghĩa một từ hoặc khái niệm, người ta thường cố gắng mô tả các đặc điểm chính, tính chất quan trọng hoặc phạm vi ứng dụng của nó. Định nghĩa có thể dựa trên cả một loạt các nguồn gốc và phương pháp, bao gồm từ điển, ngữ cảnh sử dụng, và các nghiên cứu hoặc lý luận chuyên sâu về vấn đề đó.

Mục đích của việc định nghĩa là giúp mọi người hiểu và sử dụng từ hoặc khái niệm đó một cách đồng nhất và chính xác. Điều này giúp tránh những hiểu lầm hoặc bất đồng về ý nghĩa của từng thuật ngữ, và tạo ra một cơ sở chung cho trao đổi thông tin và giao tiếp hiệu quả.