Thẻ: Động vật

Động vật (tiếng anh là “animal”) là một nhóm đa dạng các hình thái sống hữu cơ, bao gồm các loài động vật, cũng như các loài vi khuẩn và vi rút, có khả năng di chuyển và thường có tổ chức cơ thể phức tạp. Động vật là một trong năm nhóm lớn thuộc về cấu trúc tổ chức sinh học và đa dạng của cuộc sống trên Trái Đất, bên cạnh thực vật, nấm, vi khuẩn và vi rút.

Một số đặc điểm chính của động vật bao gồm:

  1. Khả năng di chuyển: Động vật có khả năng di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đáp ứng với các yếu tố môi trường như thức ăn, nước, và điều kiện sống.
  2. Tổ chức cơ thể phức tạp: Động vật thường có tổ chức cơ thể phức tạp, bao gồm nhiều cấp bậc của cơ quan, hệ thống và cơ chế điều chỉnh để thích ứng với môi trường sống và thực hiện các chức năng sống.
  3. Tính đa dạng: Động vật có đa dạng lớn, bao gồm các loài từ động vật nhỏ như côn trùng đến động vật lớn như cá voi và voi.
  4. Hệ thống di truyền: Động vật thường có hệ thống di truyền phức tạp, qua đó di truyền thông tin gen từ thế hệ này sang thế hệ khác, giúp xác định các đặc điểm và tính chất của chúng.
  5. Hành vi và tương tác xã hội: Nhiều loài động vật có hành vi và tương tác xã hội phức tạp, bao gồm cả việc tương tác giữa cá nhân cùng loài và giữa các loài khác nhau.

Động vật đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, từ việc duy trì cân bằng sinh học đến cung cấp nguồn thực phẩm và các dịch vụ sinh thái quan trọng cho các loài khác. Đồng thời, chúng cũng là một phần không thể thiếu của văn hóa và cuộc sống của con người, được nuôi dưỡng và thương mại hóa cho nhiều mục đích khác nhau.