Thẻ: Giảm ô nhiễm môi trường

Giảm ô nhiễm môi trường là quá trình giảm bớt hoặc loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi môi trường sống, nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường. Điều này có thể bao gồm các biện pháp như sử dụng công nghệ tiên tiến để giảm khí thải từ các nhà máy và phương tiện giao thông, quản lý chất thải đúng cách để ngăn chúng tiếp xúc với môi trường, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, cũng như tăng cường ý thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường. Đối với mỗi khu vực và ngành công nghiệp cụ thể, giảm ô nhiễm môi trường có thể đòi hỏi các giải pháp đặc thù và kế hoạch hành động riêng biệt.