Thẻ: Hàng hóa xanh

Hàng hóa xanh (tiếng anh là “green products” hoặc “sustainable products”) là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp một cách bền vững với môi trường và xã hội. Những sản phẩm này thường được thiết kế để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, như sử dụng ít nguyên liệu tự nhiên hóa chất, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, giảm phát thải và chất thải, và hỗ trợ công bằng xã hội và quyền của lao động.

Các sản phẩm và dịch vụ hàng hóa xanh có thể bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản phẩm tiêu dùng như quần áo hữu cơ, đèn LED tiết kiệm năng lượng, đến dịch vụ như giao hàng năng lượng thấp, công nghệ thông tin xanh, và du lịch sinh thái.

Mục tiêu của hàng hóa xanh là tạo ra một tác động tích cực đối với môi trường và xã hội, đồng thời giúp khách hàng làm lựa chọn thông minh và bền vững cho cuộc sống hàng ngày của họ. Đây là một xu hướng đang ngày càng phát triển và được ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.