Thẻ: Hạt giống

Hạt giống (tiếng anh là “seed”) là hạt nhỏ chứa phôi cây, được sử dụng để trồng cây mới. Hạt giống chứa một phần của tương lai của cây, bao gồm các gene và thông tin di truyền để phát triển thành một cây lớn. Khi được đặt vào môi trường phù hợp và được cung cấp đủ nước và dinh dưỡng, hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển thành một cây mới.

Hạt giống có thể được thu thập từ cây trưởng trên hoặc mua từ các cơ sở cung cấp hạt giống. Các loại hạt giống khác nhau có thể được sử dụng cho các loại cây trồng khác nhau, từ rau củ đến hoa và cây cảnh. Các yếu tố như loại đất, ánh sáng, nhiệt độ, và độ ẩm cần được cân nhắc để tạo điều kiện tốt nhất cho sự nảy mầm và phát triển của hạt giống.