Thẻ: Học sinh

Học sinh (tiếng Anh là “pupil”) là thuật ngữ dùng để chỉ những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục như trường học. Học sinh có thể học ở nhiều cấp độ khác nhau, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Trong ngữ cảnh giáo dục, học sinh là những người nhận kiến thức và kỹ năng từ giáo viên và các nguồn học liệu khác. Họ tham gia vào các hoạt động học tập và các kỳ thi để đánh giá và phát triển trình độ học vấn của mình.