Thẻ: Khai thác

Khai thác (tiếng Anh là “exploitation”) là quá trình lấy đi hoặc sử dụng tài nguyên từ một nguồn cung cụ thể, thường là từ tự nhiên, nhằm mục đích thương mại hoặc sử dụng trong các hoạt động sản xuất, công nghiệp, hoặc tiêu dùng. Đây có thể là việc lấy đi các tài nguyên khoáng sản từ lòng đất, lấy nước từ nguồn nước ngầm hoặc sông suối, hoặc thu hoạch cây trồng từ đất đai. Quá trình khai thác thường liên quan đến việc đánh bại, khai phá hoặc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả, nhưng cũng có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường nếu không được thực hiện một cách bền vững và có kế hoạch.

Một ví dụ về khai thác như: Khai thác quặng sắt (Quá trình này bao gồm việc sử dụng các phương tiện và công cụ để đào lên, vận chuyển và xử lý quặng sắt từ lòng đất. Sau đó, quặng được chế biến để tách ra tinh chất sắt, được sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ kim loại sắt, như thép).