Thẻ: Khí hậu

Khí hậu (tiếng anh là “climate”) là trạng thái trung bình của khí quyển trên một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian dài. Nó bao gồm các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, gió và mưa.

Khí hậu được xác định bởi sự biến đổi trong khí quyển và là sản phẩm của tương tác phức tạp giữa các yếu tố tự nhiên như sự chiếu sáng mặt trời, quỹ đạo của Trái Đất, và cường độ của các dòng khí quyển, cùng với các yếu tố nhân tạo như khí thải từ hoạt động của con người.

Khí hậu có thể biến đổi theo thời gian và không gian, và các biến đổi này có thể là kết quả của các yếu tố tự nhiên hoặc hoạt động con người như biến đổi khí hậu gây ra bởi lượng khí thải do nhiều hoạt động như đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, phát thải khí nhà kính, và deforestation (phá rừng).

Các biến đổi về khí hậu có thể gây ra tác động lớn đến môi trường, đời sống con người, và hệ sinh thái. Điều này làm cho việc theo dõi và hiểu biết về khí hậu trở thành một phần quan trọng của nghiên cứu khoa học và quản lý môi trường.