Thẻ: Khí quyển

Khí quyển (tiếng Anh là “atmosphere”) là một lớp không khí mỏng và không đồng nhất môi trường xung quanh Trái Đất mà hấp thụ nhiệt từ mặt trời và bức xạ nhiệt từ bề mặt Trái Đất. Nó được giữ lại bởi trọng lực Trái Đất và được chia thành nhiều lớp khác nhau có sự biến thiên đáng kể về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.

Thành phần khí quyển?

Khí quyển bao gồm các thành phần chính như Nitơ (78%), Ôxy (21%), Argon (0.93%), và các khí như Carbon dioxide, Methane, và các khí hiếm khác. Ngoài ra, khí quyển cũng chứa các hạt bụi, hạt nước, và các chất hóa học khác, cũng như các hạt mang đi các vi khuẩn, vi rút, và vi sinh vật khác.

Vai trò của khí quyển?

Chức năng chính của khí quyển bao gồm việc bảo vệ cuộc sống trên Trái Đất khỏi tác động của bức xạ tử ngoại từ mặt trời, duy trì nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất trong phạm vi phù hợp để hỗ trợ cuộc sống, và cung cấp nguồn oxy cho hô hấp của động vật và con người. Ngoài ra, khí quyển cũng có vai trò quan trọng trong quá trình giao thoa khí quyển-hydrosphere-lithosphere-biosphere, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống và cân bằng sinh học trên hành tinh.