Thẻ: Kinh doanh

Kinh doanh (tiếng Anh là “Business”) là thuật ngữ rộng được sử dụng để chỉ mọi hoạt động liên quan đến việc sản xuất, mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ với mục đích sinh lợi. Các hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức, hoặc các công ty, và có thể bao gồm nhiều loại hình như sản xuất, phân phối, tiếp thị và bán hàng.

Kinh doanh không chỉ đơn thuần là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà còn liên quan đến việc quản lý và vận hành các nguồn lực như vốn, lao động, và thông tin một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu tài chính và phát triển bền vững. Mục tiêu cuối cùng của kinh doanh thường là tạo ra lợi nhuận, tăng trưởng kinh tế, và đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Từ đồng nghĩa với Kinh doanh

Từ “kinh doanh” trong tiếng Việt có một số từ đồng nghĩa mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số từ đồng nghĩa phổ biến:

 1. Thương mại – Được dùng để chỉ hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ, thường liên quan đến quy mô lớn hơn hoặc giao dịch giữa các quốc gia.
 2. Buôn bán – Một từ thông dụng, thường được dùng để chỉ các hoạt động mua bán nhỏ lẻ hoặc cá nhân.
 3. Giao dịch – Đôi khi được sử dụng để chỉ quá trình trao đổi, mua, hoặc bán trong kinh doanh.
 4. Thương nghiệp – Một thuật ngữ khác được dùng để chỉ hoạt động thương mại, đặc biệt trong các ngành như bán lẻ và nhập khẩu.
 5. Mậu dịch – Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các vùng miền hoặc quốc gia, tập trung vào giao dịch thương mại quốc tế.
 6. Bán buôn – Đặc biệt chỉ hoạt động kinh doanh mua hàng hóa số lượng lớn để bán lại cho người bán lẻ hoặc người tiêu dùng cuối cùng.
 7. Bán lẻ – Ngược lại với bán buôn, bán lẻ dùng để chỉ hoạt động kinh doanh bán hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

Mỗi từ có nét ý nghĩa riêng biệt nhưng đều liên quan đến khái niệm về việc mua bán và trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ.

Từ trái nghĩa với Kinh doanh

Trong tiếng Việt, không có từ trái nghĩa trực tiếp với “kinh doanh” vì “kinh doanh” chỉ một loạt hoạt động liên quan đến mua bán và trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, nếu cần chỉ trạng thái hoặc hoạt động đối lập với “kinh doanh”, bạn có thể xem xét một số khái niệm sau:

 1. Phi lợi nhuận – Được dùng để chỉ các tổ chức hoặc hoạt động không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, ngược lại với bản chất lợi nhuận của kinh doanh.
 2. Từ thiện – Các hoạt động từ thiện không nhằm mục đích kiếm lời mà là để hỗ trợ cộng đồng hoặc các nhóm cần giúp đỡ.
 3. Hủy bỏ hoạt động – Trong trường hợp một doanh nghiệp không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa, có thể dùng từ này để chỉ việc đóng cửa hoặc ngừng hoạt động.
 4. Thiện nguyện – Hoạt động thiện nguyện không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận và thường liên quan đến việc giúp đỡ người khác mà không nhận lại bất cứ thứ gì về vật chất.

Những từ này giúp diễn đạt các khái niệm hoặc hoạt động không liên quan hoặc đối lập với mục đích chính của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận.