Thẻ: Lợi ích

Lợi ích (tiếng anh là “benefit”) là những điều tích cực hoặc giá trị mà một cá nhân hoặc một nhóm nhận được từ một hành động, quyết định hoặc tình huống cụ thể. Đây là các kết quả mong đợi hoặc nhận được khi thực hiện một hành động nào đó.

Các lợi ích có thể là vật chất, tinh thần hoặc xã hội. Chúng có thể bao gồm việc đạt được một mục tiêu cụ thể, cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường sức khỏe, tạo ra cảm giác hạnh phúc hoặc thỏa mãn, và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác.

Lợi ích cũng có thể là tác động tích cực đối với môi trường, kinh tế và xã hội. Ví dụ, việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hay việc đầu tư vào giáo dục có thể mang lại lợi ích lâu dài cho cả cá nhân và xã hội bằng cách tạo ra cơ hội nghề nghiệp và tăng cường phát triển kinh tế.

Tổng quát, lợi ích là những kết quả tích cực mà một hành động hoặc quyết định mang lại, và chúng thường là động lực chính đằng sau hành động của con người.