Thẻ: Marketing xanh

“Marketing xanh” hay “Green Marketing” hay “Tiếp thị xanh” là một phương pháp tiếp thị được sử dụng để quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mà không chỉ tập trung vào lợi ích kinh doanh mà còn chú trọng đến tác động tích cực đối với môi trường và xã hội. Mục tiêu của marketing xanh là tạo ra giá trị cho khách hàng trong khi đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh không gây hại cho môi trường và xã hội.

Marketing xanh bao gồm việc phát triển sản phẩm và dịch vụ có ích cho môi trường, giảm thiểu lượng chất thải, sử dụng nguyên liệu tái chế và tái sử dụng, cũng như việc thúc đẩy các hành vi tiêu dùng bền vững từ phía người tiêu dùng. Nó cũng bao gồm việc lan tỏa thông điệp về cam kết của doanh nghiệp đối với bảo vệ môi trường và xã hội thông qua các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.

Tổng thể, marketing xanh không chỉ là một chiến lược kinh doanh mà còn là một phương tiện để doanh nghiệp góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng và một hành tinh bền vững.