Thẻ: Mặt trời

Mặt trời (tiếng anh là “sun”) là ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời, là nguồn sáng và năng lượng chính để duy trì sự sống trên Trái Đất. Nó được hình thành từ một cụm khí khổng lồ và các hạt vật chất, chủ yếu là hidro, heli và các nguyên tố nặng khác, và nó được dẫn động bởi sự tự cân bằng của lực hấp dẫn và lực nhiệt hạch.

Mặt trời phát ra ánh sáng và nhiệt độ, cung cấp năng lượng cho hệ thống Mặt Trời và làm cho các hành tinh, vệ tinh và các vật thể khác trong hệ thống này xoay quanh nó theo quỹ đạo. Năng lượng mặt trời cũng chịu trách nhiệm cho các hiện tượng như khí hậu, nước, gió và địa hình trên Trái Đất.

Mặt trời được coi là nguồn năng lượng vô tận và không gian mà con người đã khai thác để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và các ứng dụng khác nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của việc sử dụng năng lượng hóa thạch lên môi trường.