Thẻ: Mưa

Mưa (tiếng anh là “rain”) là hiện tượng tự nhiên khi nước từ hơi trong không khí ngưng tụ lại và rơi xuống mặt đất dưới dạng giọt nước. Đây là một trong những dạng của sự kết tinh nước, khi hơi nước từ bề mặt đất hoặc các hồ, sông, biển, hoặc từ các cây cỏ và đất đai, nâng lên vào không khí. Khi nhiệt độ giảm, hơi nước này sẽ ngưng tụ lại thành những giọt nước nhỏ, tạo thành mưa.

Mưa là một phần quan trọng của chu trình nước tự nhiên trên Trái Đất và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho các hệ thống sinh vật và môi trường sống. Nó cũng là nguồn nước chính cho nông nghiệp và nguồn nước uống cho con người.

Mưa có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ mưa nhỏ nhẹ đến mưa lớn và cường độ cao. Đối với một số vùng đất, mưa có thể là một phần quan trọng của mùa màng hoặc là nguồn nước chính cho các vùng đất khô cằn. Tuy nhiên, mưa cũng có thể gây ra lũ lụt và các vấn đề khác nếu xảy ra quá mức.