Thẻ: Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo (tiếng anh là “renewable energy”) là các nguồn năng lượng được sản xuất từ các tài nguyên tự nhiên không giới hạn và có thể tái tạo trong thời gian ngắn. Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng mặt trời, gió, nước, nhiệt đất, sinh học và các nguồn năng lượng từ biến đổi cảnh quan như biển, dòng chảy sông, hoặc các nguồn năng lượng từ sinh vật sống.

So với các nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ, và khí đốt, các nguồn năng lượng tái tạo không chỉ không gây ra khí thải carbon và các chất gây ô nhiễm môi trường mà còn không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo giúp giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, và tạo ra một nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm và bền vững cho cuộc sống hàng ngày.

Các công nghệ liên quan đến năng lượng tái tạo đang ngày càng được phát triển và áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Việc sử dụng năng lượng tái tạo không chỉ giúp giảm chi phí vận hành trong dài hạn mà còn tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp bền vững.