Thẻ: Năng lượng

Năng lượng (tiếng anh là “energy”) là khả năng hoặc khả năng thực hiện công việc hoặc sản xuất sự thay đổi trong một hệ thống. Nó làm cho mọi hoạt động trên Trái Đất trở nên có thể, từ cử động của cơ thể cho đến hoạt động của máy móc và quy trình tự nhiên như nước chảy và gió thổi.

Năng lượng tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm năng lượng hạt nhân, năng lượng điện từ, năng lượng nhiệt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, và nhiều hình thức năng lượng tái tạo khác. Mỗi dạng năng lượng có các tính chất và ứng dụng khác nhau.

Năng lượng không thể tạo ra hoặc biến mất, nhưng có thể chuyển đổi từ một hình thức sang hình thức khác. Sự bảo toàn năng lượng là một nguyên tắc cơ bản trong vật lý, chỉ ra rằng tổng lượng năng lượng trong một hệ thống luôn được bảo toàn, có nghĩa là không thể tạo ra hoặc mất đi, chỉ có thể chuyển đổi từ một dạng sang dạng khác.