Thẻ: Ngân hàng xanh

Ngân hàng xanh (tiếng anh là “green bank”) là một loại ngân hàng hoạt động với mục tiêu chính là thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Cụ thể, ngân hàng xanh không chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, mà còn đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho các dự án và hoạt động có tác động tích cực đối với môi trường và xã hội.

Ngân hàng xanh thường thúc đẩy việc đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, xây dựng xanh, bảo tồn môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững, và các hoạt động tái chế. Chúng cũng có thể cung cấp các sản phẩm tài chính như vay vốn, tài trợ dự án, và bảo hiểm cho các doanh nghiệp và tổ chức có mục tiêu xã hội và môi trường.

Mục tiêu của ngân hàng xanh là không chỉ tạo ra giá trị kinh doanh cho cổ đông mà còn đóng góp vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên, và thúc đẩy phát triển bền vững của cộng đồng. Đây là một xu hướng mới mẻ trong ngành ngân hàng, nhưng đang ngày càng nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.