Thẻ: Nhu cầu

Nhu cầu (tiếng Anh là “Demand”) là một khái niệm cơ bản trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, tâm lý học và xã hội học, chỉ sự cần thiết, mong muốn mà con người hoặc tổ chức cần được thỏa mãn thông qua các sản phẩm, dịch vụ, hoặc tài nguyên. Nhu cầu có thể là vật chất hoặc tinh thần, và chúng là động lực chính thúc đẩy hành vi mua sắm và tiêu dùng.

Trong kinh tế học, nhu cầu được định nghĩa là mong muốn mua các hàng hóa hoặc dịch vụ có khả năng và sẵn lòng trả tiền để có được. Nhu cầu này thường được phân biệt với “khao khát”, nơi mong muốn một sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng không nhất thiết có nguồn lực để mua.

Nhu cầu cũng có thể phân loại thành cơ bản và không cơ bản:

 • Nhu cầu cơ bản bao gồm những thứ cần thiết cho sự tồn tại và chất lượng cuộc sống tốt như thực phẩm, nước, nơi ở, và y tế.
 • Nhu cầu không cơ bản bao gồm các mục mà không phải là thiết yếu cho sự sống còn nhưng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống hoặc mang lại hạnh phúc và sự thoải mái.

Việc hiểu rõ nhu cầu của cá nhân và cộng đồng giúp các tổ chức và doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp, đồng thời cung cấp cơ sở để đưa ra các quyết định kinh tế và chính sách hiệu quả.

Từ đồng nghĩa với Nhu cầu

Từ “nhu cầu” trong tiếng Việt có một số từ đồng nghĩa mà bạn có thể sử dụng, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số từ đồng nghĩa phổ biến:

 1. Yêu cầu – Thường được sử dụng trong ngữ cảnh đề cập đến điều gì đó cần thiết hoặc bắt buộc phải có.
 2. Cần thiết – Nhấn mạnh đến tầm quan trọng hoặc tính không thể thiếu của một thứ gì đó.
 3. Đòi hỏi – Có thể được dùng để chỉ sự cần thiết mạnh mẽ hoặc khẩn cấp của một nhu cầu.
 4. Thiết yếu – Được dùng để chỉ những thứ vô cùng quan trọng và không thể thiếu cho một mục đích nào đó.
 5. Ham muốn – Mặc dù có sắc thái nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có thể chỉ một loại nhu cầu, thường là nhu cầu không cần thiết cho sự sống còn nhưng mang lại sự hài lòng hoặc thỏa mãn cá nhân.
 6. Mong muốn – Thường chỉ những thứ mà một người hy vọng hoặc khao khát có được, không chỉ bao gồm những thứ cần thiết mà còn cả những thứ làm tăng thêm sự thoải mái hoặc hạnh phúc.
 7. Cầu thị – Từ này ít thông dụng hơn và thường được dùng trong ngữ cảnh kinh doanh hoặc thị trường, chỉ sự cần mua hoặc sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ.
 8. Khát vọng – Một từ mạnh mẽ chỉ mức độ mong muốn sâu sắc và thường dùng cho những điều mà con người ước ao đạt được trong cuộc sống.
 9. Tất yếu – Một từ mô tả tính cần thiết hoặc không thể tránh khỏi của một thứ gì đó, thường dùng trong những thảo luận mang tính triết lý hoặc nguyên tắc.

Mỗi từ mang một nét ý nghĩa riêng biệt nhưng đều liên quan đến khái niệm về một thứ gì đó được mong muốn hoặc cần thiết.

Từ trái nghĩa với Nhu cầu

Từ trái nghĩa với “nhu cầu” có thể là “dư thừa” hoặc “không cần thiết”. Những từ này được sử dụng để chỉ những thứ không thiết yếu hoặc không mang lại lợi ích cụ thể, và do đó, không cần thiết phải có hoặc sở hữu.

 • Dư thừa ám chỉ những thứ vượt quá nhu cầu hoặc mong đợi, thường không được sử dụng hoặc không mang lại giá trị thực sự.
 • Không cần thiết dùng để chỉ những thứ không quan trọng hoặc không bắt buộc phải có để duy trì hoạt động hay sự sống.

Cả hai từ này đều biểu thị sự phản đối hoặc không đồng tình với việc cần phải có hoặc tiêu dùng một cái gì đó, do đó chúng đối lập với ý nghĩa của từ “nhu cầu”.