Thẻ: Nông nghiệp

Nông nghiệp (tiếng anh là “Agriculture”) là ngành kinh tế chủ yếu liên quan đến việc trồng trọt cây trồng và chăn nuôi động vật nhằm sản xuất thực phẩm, nguyên liệu và các sản phẩm có liên quan. Hoạt động nông nghiệp bao gồm sự chăm sóc, thu hoạch và chế biến các loại cây trồng, cũng như nuôi dưỡng và chăm sóc động vật như gia súc, gia cầm và thủy sản.

Nông nghiệp không chỉ cung cấp thức ăn cho dân số toàn cầu mà còn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, và nhiều ngành công nghiệp khác. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong duy trì sinh kế của nhiều cộng đồng nông thôn và là một phần không thể thiếu của nền kinh tế đa dạng.

Ngoài ra, nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và duy trì cân bằng sinh thái. Các phương pháp nông nghiệp bền vững cũng đang trở thành một xu hướng quan trọng, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và tăng cường sự bền vững của hệ thống nông nghiệp.