Thẻ: Núi lửa

Núi lửa (tiếng Anh là “volcano”) là một cấu trúc địa chất mà từ đó dòng magma, khí và các vật liệu đất liền được đẩy lên từ nơi sâu trong lòng Trái Đất ra bề mặt. Khi magma và các vật liệu khác bức phát từ núi lửa ra ngoài, nó tạo ra những hiện tượng như phun trào núi lửa, bao gồm cả dung nham, tro bụi và các vật liệu nóng chảy khác.

Núi lửa thường hình thành ở các biên giới của các tấm địa chất hoặc trên các điểm nóng địa chất. Khi magma chảy ra từ núi lửa, nó có thể tạo ra các hệ quả không nhỏ cho môi trường xung quanh, bao gồm cả sự tàn phá của môi trường sống, việc tạo ra đất phù sa phong phú, và thậm chí cả sự ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu nếu dung nham lớn đủ.

Núi lửa có thể ở trong tình trạng ngủ, khi hoạt động núi lửa đã dừng lại trong một khoảng thời gian dài, hoặc nó có thể là hoạt động, tức là núi lửa đang phun trào hoặc có dấu hiệu chuẩn bị phun trào. Những phun trào núi lửa có thể là một hiện tượng nguy hiểm và có thể gây ra thảm họa cho môi trường và cư dân địa phương.