Thẻ: Phân tâm

Thuật ngữ “phân tâm(tiếng anh là “distraction”) thường được sử dụng để chỉ việc bị phân tâm hoặc mất tập trung do những yếu tố ngoại lai, làm giảm khả năng tập trung vào công việc hoặc nhiệm vụ đang được thực hiện. Khi bị phân tâm, người đó thường không thể tập trung hoặc đầu tư đủ sự chú ý vào công việc hoặc nhiệm vụ, làm giảm hiệu suất làm việc hoặc khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Các yếu tố phân tâm có thể bao gồm những điều như tiếng ồn từ môi trường xung quanh, cuộc trò chuyện từ người khác, thông báo từ điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử khác, cảm xúc cá nhân như lo lắng, lo sợ hoặc hạnh phúc, hoặc những suy nghĩ phân tâm và lo lắng về các vấn đề cá nhân hoặc công việc.

Phân tâm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và cảm giác hài lòng trong công việc hoặc học tập. Để đối phó với tình trạng phân tâm, có thể áp dụng các biện pháp như tạo ra môi trường làm việc yên tĩnh, thiết lập mục tiêu cụ thể và ưu tiên công việc, và thực hiện các kỹ thuật quản lý thời gian và stress.