Thẻ: Sản phẩm

Sản phẩm (tiếng anh là “product”) là kết quả cuối cùng của một quá trình sản xuất hoặc quá trình sáng tạo, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người tiêu dùng. Đây có thể là hàng hóa vật chất hoặc dịch vụ có giá trị được cung cấp cho thị trường hoặc cho người sử dụng cuối cùng.

Sản phẩm có thể bao gồm mọi thứ từ các sản phẩm công nghệ, thực phẩm và thức uống, quần áo, phương tiện vận tải, sách và nhiều hơn nữa. Nó có thể được sản xuất trong các quy trình công nghiệp lớn hoặc trong một môi trường nhỏ hơn, thủ công.

Sản phẩm thường được thiết kế và phát triển để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của một nhóm đích đến cụ thể, và có thể được tiếp thị và bán hàng thông qua nhiều kênh khác nhau, từ các cửa hàng bán lẻ đến trực tuyến và qua các kênh phân phối đặc biệt.

Tóm lại, sản phẩm là kết quả của quá trình sáng tạo và sản xuất, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của thị trường hoặc người tiêu dùng cuối cùng, và là một phần không thể thiếu của nền kinh tế và xã hội hiện đại.