Thẻ: Sinh vật

Sinh vật (tiếng anh là “organism”) là một cụm từ mô tả bất kỳ thực thể nào có tính sống, có khả năng sinh sản, và có khả năng phản ứng với môi trường xung quanh để duy trì sự sống. Sinh vật có thể bao gồm cả các loài động vật, thực vật, vi khuẩn và vi rút.

Một số đặc điểm chính của sinh vật bao gồm:

  1. Tính sống: Sinh vật phải có khả năng thực hiện các chức năng sống cơ bản như động, ăn, hít thở, phát triển và phản ứng với môi trường.
  2. Tính tự sinh sản: Sinh vật có khả năng sinh sản để tạo ra con cái của mình, qua các phương thức như phân tách, tự thụ tinh hoặc giao phối.
  3. Tính phản ứng và thích nghi: Sinh vật có khả năng phản ứng với sự thay đổi trong môi trường xung quanh và thích nghi để sống sót và phát triển.
  4. Tính đa dạng: Sinh vật có sự đa dạng lớn với hàng triệu loài được biết đến trên trái đất, có các kích cỡ, hình dạng, môi trường sống và cách tự sinh tồn khác nhau.
  5. Tổ chức sinh học: Sinh vật thường được tổ chức theo cấp bậc khác nhau từ tế bào, mô, cơ quan và hệ thống cơ thể, giúp chúng thực hiện các chức năng sống cần thiết.
  6. Hệ thống di truyền: Sinh vật thường có hệ thống di truyền, trong đó di truyền thông tin được truyền qua thế hệ và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các đặc điểm và tính chất của chúng.

Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và là phần không thể thiếu của sự đa dạng sinh học trên trái đất. Chúng đóng góp vào các chu trình sinh học và giữ cân bằng môi trường tự nhiên.