Thẻ: Sở thích

Sở thích (tiếng Anh là “hobby”) là thuật ngữ chỉ những hoạt động, thú vui hoặc mối quan tâm mà một người thường tìm thấy niềm vui và sự thích thú khi tham gia vào đó. Sở thích có thể bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như đọc sách, chơi thể thao, nấu ăn, nghe nhạc, vẽ, hoặc thu thập các mặt hàng đặc biệt. Những hoạt động này thường không liên quan trực tiếp đến công việc chính của người đó và không nhất thiết phải mang lại lợi ích kinh tế, mà chủ yếu là để giải trí và thư giãn. Sở thích có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm căng thẳng và phát triển các kỹ năng cá nhân.