Thẻ: Sức khỏe

Sức khỏe (tiếng anh là “health”) là trạng thái tổng thể của cơ thể, tinh thần và xã hội của một người. Nó không chỉ là sự vắng mặt của bệnh tật, mà còn bao gồm cả khả năng thích ứng và sống một cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa.

Một người được coi là khỏe mạnh khi cơ thể của họ hoạt động ổn định, không có dấu hiệu của bệnh tật hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Tuy nhiên, sức khỏe cũng bao gồm khả năng thích ứng và chịu đựng trước những thách thức của cuộc sống, cũng như khả năng duy trì mối quan hệ xã hội và tâm lý tích cực.

Sức khỏe là một khái niệm toàn diện, bao gồm cả sức khỏe vật lý, tinh thần và xã hội. Điều này bao gồm cả khả năng tự chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng và hệ thống y tế khi cần thiết. Sức khỏe là cơ sở cho một cuộc sống hạnh phúc, năng động và ý nghĩa.