Thẻ: Suy thoái

Suy thoái (tiếng anh là “degradation”) là quá trình mà một hệ thống hoặc một tình hình tiến triển dần dần trở nên kém hiệu quả, mất đi tính ổn định, và suy giảm chất lượng hoặc khả năng hoạt động. Khái niệm này thường được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, môi trường, xã hội và sức khỏe.

Trong kinh tế, suy thoái kinh tế diễn ra khi một nền kinh tế trải qua chu kỳ giảm trưởng hoặc suy giảm đáng kể, thường kèm theo sự giảm sản xuất, tăng tỷ lệ thất nghiệp, và sự mất mát về tài chính.

Trong môi trường, suy thoái môi trường xảy ra khi các hệ thống sinh thái trở nên không cân bằng và suy giảm, dẫn đến mất mát đa dạng sinh học, giảm nguồn tài nguyên tự nhiên, và tăng cường nguy cơ mất môi trường sống cho các loài sinh vật.

Trong xã hội, suy thoái xã hội có thể diễn ra khi cộng đồng hoặc xã hội trải qua sự phân biệt và xung đột, suy giảm về sức khỏe cộng đồng, và mất mát về văn hóa và giá trị cộng đồng.

Trong sức khỏe, suy thoái sức khỏe có thể ám chỉ sự suy giảm về sức khỏe cả cá nhân và cộng đồng, thường kèm theo các vấn đề về dinh dưỡng, bệnh tật, và các vấn đề tâm thần.

Tóm lại, suy thoái là một quá trình tiêu cực và thường đi kèm với các hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi sự can thiệp và nỗ lực để đảo ngược hoặc ngăn chặn sự suy giảm.