Thẻ: Tài nguyên

Tài nguyên (tiếng anh là “resources”) là mọi thứ có giá trị và có thể được sử dụng để thỏa mãn nhu cầu hoặc mong muốn của con người. Đây là những gì mà môi trường tự nhiên cung cấp cho chúng ta hoặc những gì mà con người tạo ra và sử dụng để phục vụ mục đích cụ thể.

Tài nguyên có thể chia thành ba loại chính:

1. Tài nguyên tự nhiên: Đây là các nguồn tài nguyên mà tự nhiên cung cấp, như đất đai, nước, không khí, rừng, khoáng sản và động vật hoang dã.

2. Tài nguyên tái tạo: Đây là các tài nguyên mà có thể được tái tạo hoặc tái sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, như năng lượng tái tạo (gió, năng lượng mặt trời), gỗ từ rừng trồng, hoặc nước từ chuỗi sông.

3. Tài nguyên không tái tạo: Đây là các tài nguyên mà không thể tái tạo trong một thời gian ngắn hoặc không thể tái tạo, như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và khoáng sản quý hiếm.

Quản lý và sử dụng tài nguyên một cách bền vững là một phần quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.