Thẻ: Tận dụng

Tận dụng (tiếng anh là “utilization”) là việc sử dụng một cơ hội, tài nguyên hoặc thời điểm hiện tại một cách hiệu quả và thông minh để đạt được một mục tiêu cụ thể. Đó có thể là sử dụng các kỹ năng, kiến thức, hoặc cơ hội có sẵn để đạt được một kết quả mong muốn. Tận dụng đòi hỏi sự nhận biết và khai thác những tiềm năng và cơ hội mà mọi tình huống mang lại, từ những tình huống tích cực đến những thách thức.

Trái nghĩa với tận dụng là “bỏ phí” hoặc “sử dụng không hiệu quả“.  Đây là việc không sử dụng một tài nguyên, cơ hội hoặc khả năng một cách có ích hoặc không tận dụng được tiềm năng của chúng.

Ví dụ về tận dụng là khi bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để học thêm kiến thức mới thay vì lãng phí nó đi bằng cách lướt web hoặc xem video không có ích. Hoặc bạn có thể tận dụng khả năng giao tiếp của mình để xây dựng mối quan hệ tốt với người khác trong công việc hoặc trong cuộc sống cá nhân.