Thẻ: Thách thức

Thách thức (tiếng anh là “challenge”) là một tình huống hoặc vấn đề khó khăn hoặc phức tạp mà một cá nhân hoặc một nhóm phải đối mặt và vượt qua. Thách thức có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như môi trường, công việc, mối quan hệ hoặc bản thân.

Một thách thức thường đi kèm với những yếu tố như độ khó, rủi ro, không chắc chắn, và đòi hỏi sự nỗ lực và sự kiên nhẫn để vượt qua. Tuy nhiên, thách thức cũng có thể mang lại cơ hội phát triển, học hỏi và thành công nếu được đối mặt và xử lý một cách hiệu quả.

Có thể có nhiều loại thách thức, từ những thách thức cá nhân như việc quản lý thời gian hoặc đối phó với căng thẳng, đến những thách thức xã hội và toàn cầu như biến đổi khí hậu hoặc chống lại sự bất bình đẳng xã hội. Việc đối mặt và vượt qua những thách thức này đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và quyết tâm.