Thẻ: Thành tựu

Thành tựu (tiếng anh là “achievement”) là kết quả hoặc thành quả mà một cá nhân hoặc tổ chức đạt được sau quá trình làm việc, nỗ lực hoặc cống hiến. Đây là những mục tiêu đã được đề ra hoặc kỳ vọng đã được hoàn thành, thường được xem là điểm nhấn trong quá trình phát triển hoặc thành công của một người hoặc một tổ chức.

Thành tựu có thể bao gồm các mục tiêu cá nhân như hoàn thành một dự án, đạt được kỳ vọng trong sự nghiệp, hoặc nhận được giải thưởng và vinh dự cá nhân. Đối với tổ chức, thành tựu có thể là về sự phát triển kinh doanh, sự tăng trưởng doanh số, hoặc việc đạt được các mục tiêu chiến lược.

Thành tựu thường được xem là một phần quan trọng của việc đánh giá và đánh giá hiệu suất cá nhân hoặc tổ chức, và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy động lực và tự tin, cũng như trong việc xây dựng uy tín và danh tiếng. Nó cũng có thể là nguồn động viên và cảm hứng cho những người khác để theo đuổi mục tiêu và ước mơ của họ.