Thẻ: Thị trường vốn xanh

Thị trường vốn xanh (tiếng Anh là “Green bond market”) là một phân khúc trong thị trường tài chính, trong đó các trái phiếu (bond) được phát hành với mục tiêu tài trợ cho các dự án và hoạt động có ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và xã hội. Cụ thể, các trái phiếu xanh thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án như năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh, quản lý nước, giao thông công cộng, và các dự án hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Trong thị trường vốn xanh, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, và các tổ chức cung cấp vốn tìm kiếm nguồn vốn để thực hiện các dự án và hoạt động có tác động tích cực đối với môi trường và xã hội. Các nhà phát hành trái phiếu xanh cung cấp các cam kết cụ thể về việc sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu để tài trợ cho các dự án xanh.

Một trong những mục tiêu của thị trường vốn xanh là thu hút các nhà đầu tư có ý thức về môi trường và xã hội, từ cả nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, và quỹ đầu tư, để đầu tư vào các dự án và hoạt động có tác động tích cực đối với môi trường và xã hội. Đồng thời, thị trường vốn xanh cũng giúp tăng cường quỹ lực cho các dự án và hoạt động xanh, từ đó đóng góp vào việc xây dựng một nền kinh tế bền vững và hài hòa hơn.