Thẻ: Thị trường

Thị trường (tiếng Anh là “Market”) là nơi mà hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản được trao đổi giữa các bên, chẳng hạn như người mua và người bán. Nó là một hệ thống kinh tế trong đó các giao dịch mua bán xảy ra thông qua việc đặt giá và thỏa thuận giữa các bên tham gia. Thị trường có thể là một nơi vật lý như một khu chợ, siêu thị, hay sàn giao dịch, cũng có thể là một môi trường trực tuyến như các trang web thương mại điện tử. Các yếu tố như cung và cầu, giá cả, và các điều kiện kinh tế tổng thể có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường.

Ví dụ về thị trường:

“Trong thị trường bất động sản, giá nhà ở các khu vực trung tâm thường cao hơn so với các khu vực ngoại ô. Điều này là do sự cạnh tranh giữa các người mua nhà ở các khu vực trung tâm thường cao hơn do tiện ích và dịch vụ thuận lợi, trong khi ở các khu vực ngoại ô, giá nhà thường thấp hơn do không gian lớn hơn và mức sống phổ thông hơn.”