Thẻ: Thiếu niên

Thiếu niên (tiếng Anh là “teenager”) là một từ tiếng Việt dùng để chỉ các bạn trẻ, thường là trong độ tuổi từ khoảng 13 đến 19 tuổi. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi trẻ sang tuổi trưởng thành, trong đó các thiếu niên thường trải qua nhiều thay đổi về mặt sinh lý, tâm lý và xã hội. Giai đoạn này còn được gọi là tuổi vị thành niên. Thiếu niên thường được đặc trưng bởi quá trình tìm kiếm bản sắc cá nhân, sự thể hiện sự độc lập, và sự phát triển của các mối quan hệ bạn bè sâu sắc hơn.