Thẻ: Thu hoạch

Thu hoạch (tiếng anh là “harvest”) là quá trình thu thập hoặc thu gom các sản phẩm từ cây trồng hoặc cây cảnh khi chúng đã đạt đến độ chín hoặc giai đoạn phát triển phù hợp. Quá trình thu hoạch thường bao gồm cắt, hái, gặt hoặc thu nhặt các sản phẩm từ cây trồng, sau đó sắp xếp, vận chuyển và lưu trữ chúng cho mục đích sử dụng hoặc tiêu thụ.

Thu hoạch không chỉ áp dụng cho các loại cây trồng chính (như lúa, ngô, cà chua, hoa quả, rau) mà còn đối với các loại cây cảnh và cây kiểng. Đối với các loại cây trồng, việc thu hoạch thường được thực hiện khi các sản phẩm đã đạt đến trạng thái chín màu hoặc giai đoạn phát triển phù hợp để đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Quá trình thu hoạch cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo không gây hại cho cây trồng và bảo quản chất lượng của sản phẩm sau khi thu hoạch. Đối với các loại cây cảnh, việc thu hoạch có thể bao gồm cắt tỉa các cành cây hoặc thu nhặt hoa, lá hoặc quả để sử dụng trong việc trang trí hoặc chăm sóc cây.