Thẻ: Thuận lợi

Thuận lợi (tiếng anh là “convenient”) là tình trạng hoặc điều kiện mà mọi việc diễn ra một cách dễ dàng, trơn tru và không gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại. Nó thường ám chỉ các điều kiện hoặc tình huống mà các yếu tố liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho một hoạt động nào đó diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Một số ví dụ về thuận lợi bao gồm:

  1. Thời gian thuận lợi: Khi có đủ thời gian để chuẩn bị và hoàn thành một công việc mà không phải đối mặt với áp lực thời gian.
  2. Điều kiện môi trường thuận lợi: Môi trường làm việc hoặc học tập có đủ tiện nghi và không gặp phải các yếu tố gây xao lạc như tiếng ồn, nhiệt độ cao hoặc không gian hạn chế.
  3. Hỗ trợ và cộng tác thuận lợi: Khi có sự hỗ trợ và sự cộng tác từ đồng nghiệp, bạn bè hoặc đối tác, giúp cho công việc diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả hơn.
  4. Yếu tố tài chính thuận lợi: Khi có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện một kế hoạch hoặc dự án mà không gặp phải các vấn đề về nguồn lực.
  5. Sự ổn định và an ninh: Khi môi trường xã hội hoặc chính trị ổn định và an ninh, giúp cho các hoạt động diễn ra một cách bình thường và không bị ảnh hưởng bởi các rủi ro hay biến động.

Tóm lại, thuận lợi là tình trạng hoặc điều kiện tạo điều kiện cho một hoạt động diễn ra một cách dễ dàng và hiệu quả mà không gặp phải nhiều khó khăn hay trở ngại.