Thẻ: Thúc đẩy

Thúc đẩy (tiếng anh là “promote”) là quá trình hoặc hành động nhằm kích thích hoặc khuyến khích một cá nhân hoặc một nhóm người thực hiện một hành vi cụ thể hoặc đạt được một mục tiêu nhất định. Đây là một phương pháp hoặc chiến lược được sử dụng để tạo động lực và khuyến nghị người khác hành động theo hướng mong muốn.

Thúc đẩy có thể bao gồm việc sử dụng lời nói, khuyến mãi, khen ngợi, hoặc cung cấp phần thưởng và động viên để động viên người khác. Nó cũng có thể bao gồm việc cung cấp thông tin, tư vấn hoặc hỗ trợ để giúp họ hiểu và đánh giá mục tiêu hoặc hành vi mà bạn muốn thúc đẩy.

Mục tiêu của việc thúc đẩy có thể là để thúc đẩy hành vi tích cực, như việc tăng cường sự tự tin hoặc khuyến khích việc tham gia vào hoạt động xã hội, hoặc có thể là để giảm thiểu hành vi tiêu cực, như việc ngừng hút thuốc lá hoặc giảm cân. Đối với tổ chức và doanh nghiệp, việc thúc đẩy cũng có thể liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ và tạo ra sự quan tâm và mua hàng từ khách hàng.