Thẻ: Thuyết trình

Thuyết trình là quá trình trình bày ý kiến, thông tin hoặc dữ liệu trước một khán giả mục đích để truyền đạt thông điệp, thuyết phục, giải thích hoặc giáo dục. Đây là một phương tiện quan trọng trong việc giao tiếp và chia sẻ thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh và giáo dục đến chính trị và nghệ thuật. Thuyết trình thường đi kèm với việc sử dụng các phương tiện trực quan như biểu đồ, hình ảnh, video để minh họa và hỗ trợ cho nội dung được trình bày. Đồng thời, thuyết trình cũng đòi hỏi người thuyết trình có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức thông tin logic và hiểu biết sâu rộng về chủ đề mình đang trình bày.