Thẻ: Tiết kiệm

Tiết kiệm (tiếng anh là “saving”) là hành động hoặc quyết định giảm bớt việc tiêu xài hoặc sử dụng tài nguyên một cách thông minh để tạo ra sự dư dả và tích lũy. Điều này thường được thực hiện để đạt được mục tiêu tài chính, như tiết kiệm tiền cho tương lai, trang trải chi phí khẩn cấp hoặc mua sắm các mục đích quan trọng.

Việc tiết kiệm có thể bao gồm việc giảm bớt chi tiêu không cần thiết, tìm kiếm các ưu đãi và khuyến mãi khi mua sắm, đầu tư vào các khoản tiết kiệm hoặc tài sản sinh lời, hoặc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

Tiết kiệm có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tài sản và bảo vệ khả năng tài chính của mỗi người. Nó cũng có thể cần thiết để đối phó với các tình huống khẩn cấp hoặc không lường trước, và giúp tạo ra sự an tâm và ổn định trong cuộc sống.