Thẻ: Tiêu dùng

Tiêu dùng (tiếng anh là “consumption”) là quá trình sử dụng hoặc tiêu thụ các hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc gia đình. Đây là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của mỗi người và có thể bao gồm mọi thứ từ thực phẩm, quần áo và đồ gia dụng đến điện thoại di động, giáo dục và giải trí.

Tiêu dùng thường được thực hiện thông qua việc mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị hoặc trực tuyến qua các trang web mua sắm. Quá trình tiêu dùng có thể phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, thu nhập, sở thích cá nhân và tình trạng kinh tế của mỗi người.

Tiêu dùng không chỉ là việc tiêu thụ hàng hóa, mà còn bao gồm việc sử dụng các dịch vụ như y tế, giáo dục và vận chuyển. Nó cũng có thể bao gồm việc sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên như nước và năng lượng.

Quá trình tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến môi trường, văn hóa và kinh tế. Do đó, việc tiêu dùng thông minh và bền vững đang trở thành một xu hướng quan trọng, với sự chú trọng đặc biệt đến việc chọn lựa sản phẩm và dịch vụ có ích cho bản thân và xã hội, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội.